Matematika (Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu prirodno - matematičkog smera)

Slika profesora matematike

Marina Gajić Tešić (Diplomirani matematičar)

333 video predavanja

Gimnazijsko gradivo prirodno-matematičkog smera

Teorija i rešavanje zadataka


Logika i skupovi

Realni brojevi

Proporcionalnost

Racionalni algebarski izrazi

Linearne jednačine, nejednačine i sistemi

Uvod u geometriju

Podudarnost

Sličnost

Trigonometrija pravouglog trougla

Stepenovanje i korenovanje

Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija

Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Trigonometrija

Površina geometrijskih figura u ravni

Poliedri

Obrtna tela

Determinante reda dva i tri

Vektori

Analitička geometrija u ravni

Nizovi; Matematička indukcija

Kompleksni brojevi i polinomi

Funkcije

Izvod funkcije

Integrali

Kombinatorika

Verovatnoća i statistika