Jednačina elipse - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Radijus vektori (potezi) elipse. Položaj tačke u odnosu na elipsu. Rešeni primeri sa primenom osobina elipse.

Primeri:

1. Odrediti jednačinu elipse ako je poznato da tačka (-√5,2) pripada elipsi i da rastojanje između direktrisa iznosi 10.

2. Rastojanje žiže elipse od krajeva velike ose iznose 7 i 1. Naći jednačinu ove elipse.

3. Na elipsi 36x2+100y2=3600 naći tačke čije je rastojanje od desne žiže četiri puta veće od njegovog rastojanja od leve žiže.

4. Ispitati položaj tačaka A(6,-3), B(-2,5), C(3,-6), D(√50,0), F(-4,2√6) i G(1,√26) u odnosu na elipsu (x2/48)+(y2/36)=1.