Prava i elipse (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Uzajamni položaj prave i elipse. Tangenta elipse. Uslov dodira prave i elipse. Određivanje dodirnih tačaka tangente i elipse. Jednačina tangente elipse u tački dodira.

Primeri:

1. Data je elipsa (x2/20)+(y2/5)=1 i prava y=-x+t, t∈R. Odrediti za koje vrednosti t prava:
a) dodiruje datu elipsu
b) seče datu elipsu
c) nema sa elipsom zajedničkih tačaka

2. Naći jednačine tangenti i konstruisanih iz tačke (7,-2) na elipsu 9x2+16y2=144 i odrediti koordinate dodirnih tačaka.

3. Napisati jednačinu tangente elipse x2+4y2=20 tački (4,-1).