Prava i elipse - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Određivanje presečnih tačaka prave i elipse. Određivanje ugla pod kojim se seku prava i elipsa. Određivanje jednačine elipse ako su date njene tangente. Jednačina tangente elipse koja je normalna na datu pravu.

Primeri:

1. Odrediti uglove pod kojima se seku prava x+y-2=0 i elipsa x2+3y2=12.

2. Naći jednačine elipse ako su poznate dve njene tangente x+y=8 i x+3y+16=0.

3. Odrediti jednačine tangenti elipse E: x2+4y2=16 koje su normalne na pravu q: 3x-2y+18=0.

4. Naći zajedničke tangente elipsi x2+8y2=8 i 8x2+y2=8.