Predavanja portal - Ne za školu, već za život učimo!

Sve što je dobro to je i besplatno

Bez pretplate, samo uz prijavu pogledaj više od 350 besplatnih video predavanja koliko god želiš puta.

Prijavi se

Jednostavna i jasna predavanja

Video predavanja za srednju školu koja ne traju duže od 20 minuta.Zanimljiv pristup

Primerima iz svakodnevnog života približavamo suštinu gradiva srednje škole.  • Profesionalni predavači
  • Predavanja dostupna 24/7 sa bilo kog uređaja i mesta
  • Jednostavno i lako - uči tempom koji ti odgovara, ponovi kad želiš
  • Pristupačno - kompletan sadržaj portala po ceni jednog privatnog časa
  • Bez ometanja - video materijali ne sadrže reklame
  • Tu smo kao redovna pomoć u savlađivanju gradiva ili nadoknadi propuštenog.
  • Tu smo da pomognemo učenicima, olakšamo roditeljima i pružimo podršku kolegama nastavnicima.

Fizika ikona Fizika

Branislava Brkić

Ono što izdvaja fiziku od svih drugih nauka jeste predmet njenog proučavanja. Sama reč fizika (grčki fizis - priroda) ukazuje da fizika proučava prirodu koju čini sve oko nas ali i mi sami. Danas smatramo da je priroda sačinjena od materije čiji su pojavni oblici supstancija i fizičko polje.

Srpski ikona Srpski jezik i književnost

Nenad Gugl

Proučavanje srpskog jezika i književnosti može da vam pomogne da razvijete jedan drugačiji i interesantniji pogled na svet. Ukoliko na pravi način pristupite riznici mudrosti koju su ostavili veliki ljudi u svojim književnim delima upoznaćete bolje i sebe i druge.

Latinski ikona Latinski jezik

Danilo Savić

Suprotno opštem mišljenju savladavanje latinskog u gimnaziji ne zahteva ni dobro pamćenje ni talenat za učenje jezika. Dovoljno je dobro naučiti par početnih stvari, npr. jednu deklinaciju i jedno glagolsko vreme. Ostalo je nadgradnja i poređenje. Izučavanje latinskog otključava deo jednog sveta koji vekovima služi kao inspiracija i potpora svakoj umetnosti i nauci.

Matematika ikona Matematika

Marina Gajić Tešić

"Matematika i njen stil mišljenja moraju postati sastavni deo opšte kulture savremenog čoveka, tj. čoveka kojeg obrazuju današnje škole, bez obzira da li će on vršiti posao koji koristi matematiku ili ne."

Konferencija Unesko 1956

Biologija ikona Biologija

Nemanja Milićević

Biologija obuhvata veliki broj disciplina koje za cilj imaju izučavanje živog sveta na svim nivoima: od molekularnog do nivoa biosfere. Dugo je bila deskriptivna nauka, međutim, u 20. veku biologija doživljava ogroman napredak, direktno vezan za razvoj tehnika biohemije, molekularne biologije i tehničkih nauka, koje su omogućile da se mehanizmi koji stoje iza bioloških fenomena detaljno opišu na molekularnom nivou.

Hemija ikona Hemija

Biljana Vraneš

Potrudićemo se da vam dočaramo ovu divnu ali ujedno i zagonetnu nauku. Kroz nizove predavanja polazeći od opšte preko neorganske, pa organske hemije, završavajući ciklus sa biohemijom pojasnićemo gradivo i sažeti nastavne jedinice na 15-to minutna predavanja, koja će vam u svakom momentu osvežiti znanje i učiniti vas sigurnijim pred ispitivanje ili pismene provere. Uživajte u ogledima i predavanjima proširite svoje vidike jer hemija je svuda oko nas. Srećan rad!

Nemački ikona Nemački jezik

Vesna Nikolovski

Mnogi misle da je nemački jezik težak i grub, međutim onaj ko zna zašto ga uči i kako da ga uči na efikasan način će brzo otkriti svu njegovu lepotu, koja leži pre svega u njegovoj logičnosti, jasnoj i preglednoj strukturi i neograničenoj mogućnosti spajanja reči u nove. Nadamo se da će ova predavanja doprineti lakšem usvajanju ovog jezika, i to ne samo preko gramatičkih objašnjenja (jer je gramatika samo jedan od aspekata učenja jezika), već i savetima kako da pišete, učite reči i slično. Želimo vam puno uspeha u učenju nemačkog jezika!

Filosofija ikona Filozofija (Filosofija) i Logika

Vladimir Minić

Čovek koji čezne za mudrošću je uvek na putu koji predstavlja jedan veliki intelektualni izazov. Kroz stalno upitno čuđenje dopiremo do skrivenih tajni logosa, dopiremo do spoznaje Jednog. Mudroljublje nas vodi do samog Boga i osećanja jedinstva sa Njim. Mogući su, svakako i drugi putevi.

Informatika ikona Informatika

Saša Vešić

Računarstvo i informatika ili samo informatika je nauka koja se bavi informacijama odnosno obradom informacija pomoću računara. Današnji računar pored tradicionalnog računara (Desktop, Laptop) predstavljaju pametni telefoni (Smart phones) i tableti. IT (Information Technology) danas predstavlja jednu od najrazvijenijih i nejperspektivnijih industija koja je toliko dinamična da stečena znanja zastarevaju posle nekoliko godina. Informatika čini sastavni života savremenog čoveka.

Informatika ikona Engleski jezik

Mira Jokić


Pogledaj besplatna predavanja i upoznaj se sa našim načinom rada. Ukoliko ti se svide - pretplati se i po ceni jednog pivatnog časa pristupi celom sadržaju portala.