Izvod složene funkcije (Izvod funkcije)

Apstrakt

Teorema o izvodu složene funkcije sa dokazom. Izračunavanje prvog izvoda funkcije primenom pravila za diferenciranje složene funkcije.

Primeri:

1. Primenom pravila za diferenciranje složene funkcije izračunati izvode sledećih funkcija:
a) y=(1-x)20
b) y=ln tgx
c) y=e√(x+1)
d) y=cos2 (1-√x)/(1+√x)
e) y=arcsin(sinx)