Izvod funkcije - vežbanje (Izvod funkcije)

Apstrakt

Primeri:

1. Izračunati izvode sledećih funkcija u tačkama koje postoje:
a) y=sin(x/2)*sin2x
b) y=ln(x+√(x2+1))-x/√(x2+1)

2. Primenom izvoda inverzne funkcije odrediti izvod funkcije y=arcsinx.

3. Odrediti izvode sledećih funkcija:
a) y=xx
b) y=()sinx)cosx

4. Izračunati 0,01*f'(0,01) ako je f(x)=(√x-1)2/x