Drugi izvod; Izvodi višeg reda (Izvod funkcije)

Apstrakt

Definicija izvoda drugog reda funkcije. Izvodi višeg reda funkcije. Određivanje eksplicitne formule za n-ti izvod funkcije. Određivanje izvoda višeg reda različitih funkcija.

Primeri:

1. Naći drugi izvod funkcija:
a) y=ex*cosx
b) y=-3x+ln2

2. Za funkciju f(x)=lnx izvesti formulu za n-ti izvod.

3. Odrediti drugi, treći i četvrti izvod funkcije:
a) y=x6-4x3+4
b) y=(1-x)/(1+x)