Izvodi višeg reda - vežbanje (Izvod funkcije)

Apstrakt:

Izračunavanje izvoda višeg reda funkcija pomoću osnovnih teorema o izvodu, tablice izvoda elementarnih funkcija i teoreme o izvodu složene funkcije.

Primeri:

1. Izračunati drugi izvod funkcije √(1-x2) - ln(1+√(1-x2))/x

2. Naći f(1), f'(1), f''(1), f'''(1) ako je f(x)=x*arctgx

3. Dokazati da funkcija y=e4x+2*e-x zadovoljava jednačinu y'''-13y'-12y=0.