Tangenta i normala u datoj tački krive (Izvod funkcije)

Apstrakt:

Jednačina tangente grafika funkcije u datoj tački te krive. Jednačina normale na krivu u datoj tački te krive. Nalaženje jednačina tangente i normale na krivu u datoj tački. Ugao pod kojim se seku krive.

Primeri:

1. Odrediti jednačinu tangenti grafika funkcije y=x2-2x u tačkama preseka sa x-osom.

2. Napisati jednačinu tangente i normale na krivu u datoj tački
a) y=6x/x2-1, A(2,4)
b) y=sin2x, A(π/6,1/4)

3. Naći ugao pod kojim se seku krive y=x2 i 6y=7-x3.