Tangenta i normala krive - vežbanje (Izvod funkcije)

Apstrakt:

Određivanje jednačina tangente i normale na krivu u datoj tački. Nalaženje ugla pod kojim se seku krive.

Primeri:

1. Odrediti jednačinu tangente grafika funkcije y=-x2-2 paralelne pravoj y=4x+1.

2. Odrediti jednačinu normale krive y=(2x+1)/(x+1) u tački preseka sa y-osom.

3. Naći jednačinu one tangente krive y=x4+5x2-3 koja je normalna na pravu y=-x/8+1/4.

4. Prava y=2x-4 dodiruje parabolu u tački M(2,0). Odrediti jednačinu parabole.

5. Odrediti ugao pod kojim se seku parabola y1=√x i hiperbola y2=1/x.