Rolova, Lagranževa i Lopitalova teorema (Izvod funkcije)

Apstrakt:

Rolova teorema. Langranževa teorema (Teorema o srednjoj vrednosti). Lopitalova teorema. Primena Lopitalove teoreme za nalaženje granične vrednosti različitih funkcija.

Primeri:

1. Ispitati da li su ispunjeni uslovi Lopitalove teoreme i zatim naći granične vrednosti.

2. Primenom Lopitalove teoreme izračunati granične vrednosti.