Rolova, Lagranževa i Lopitalova teorema (Izvod funkcije)

Primeri:

1. Ispitati da li su ispunjeni uslovi Lopitalove teoreme i zatim naći granične vrednosti.

2. Primenom Lopitalove teoreme izračunati granične vrednosti.