Osnovne teoreme o izvodu - vežbanje (Izvod funkcije)

Apstrakt

Izračunavanje prvog izvoda funkcija pomoću osnovnih teorema o izvodu i tablice izvoda elementarnih funkcija.

Primeri:

1. Odrediti izvode sledećih funkcija:
a) y=x4+4x3+2/x2-(43√x)/3-1/√x
b) y=sinx*lnx
c) y=(1-cosx)/(1+cosx)

2. Odrediti izvode sledećih funkcija:
a) y=(x2+1)/(x2+4)
b) y=1/2x+1/3x
c) y=(x2-2x+3)ex

3. Odrediti izvode sledećih funkcija:
a) y=x/(1+x2)-arctgx
b) y=x*ex(cosx+sinx)