Osnovne teoreme o izvodu (Izvod funkcije)

Apstrakt

Osnovne teoreme o izvodu sa dokazima. Izračunavanje prvog izvoda funkcija pomoću osnovnih teorema o izvodu i tablice izvoda elementarnih funkcija.

Primeri:

1. Odrediti izvode sledećih funkcija:
a) y=x5+3x8+4/x8-1/3x+0,5
b) y=(5-3x)√x
c) y=x3/(x-4)