Izvod po definiciji; Tablica izvoda elementarnih funkcija (Izvod funkcije)

Apstrakt

Izračunavanje izvoda po definiciji različitih funkcija. Tablica izvoda elementarnih funkcija.

Primeri:

1. Naći izvode sledećih funkcija po definiciji
a) f(x)=x2
b) f(x)=3x-5
c) f(x)=sinx
d) f(x)=√x
e) f(x)=lnx
f) f(x)=1/x
g) f(x)=x4-2x+3