Priraštaj funkcije; Problem tangente; Definicija prvog izvoda (Izvod funkcije)

Apstrakt

Priraštaj nezavisne promenljive. Priraštaj funkcije. Problem tangente. Definicija prvog izvoda funkcije. Pojam diferencijabilnosti funkcije. Izračunavanje izvoda elementarnih funkcija po definiciji.

Primeri:

1. Naći priraštaj funkcije y=x3 u tački xo=2 ako je priraštaj Δx nezavisno promenljive
a)2 b)-0,1

2. Izračunati vrednost količnika Δy/Δx za funkciju y=2x3-x2+1 za x=1, Δx=0,1 a zatim odrediti graničnu vrednost ovog količnika kad Δx→0,

3. Naći izvode po definiciji sledećih elementarnih funkcija.