Asimptote funkcija - vežbanje (Funkcije)

Apstrakt

Određivanje vertikalne, horizontalne i kose asimptote različitih funkcija.

Primeri:

1. Odrediti asimptote grafika sledećih funkcija:
a) f(x)=(2x4+x3+1)/x3
b) f(x)=(x-5)/(2-x)
c) f(x)=(2x-1)/(x2+x-2)

2. Odrediti horizontalne asimptote funkcija:
a) f(x)=(x2+1)/(x2-1)
b) f(x)=(x-2)/√(x2+1)
c) f(x)=e1/x

3. Odrediti kosu asimptotu sledećih funkcija:
a) f(x)=√(x2+1)
b) f(x)=(1-x3)/x2