Asimptote funkcija (Funkcije)

Apstrakt

Pojam asimptote funkcije. Vertikalna asimptota funkcije. Određivanje vertikalne asimptote funkcija. Horizontalna asimptota funkcije. Određivanje horizontalne asimptote funkcija. Leva i desna kosa asimptota funkcije. Određivanje kose asimptote funkcija

Primeri:

1. Odrediti vertikalne asimptote funkcija:
a) f(x)=1/x
b) f(x)=1/x2
c) f(x)=e1/x

2. Odrediti horizontalne asimptote funkcija:
a) f(x)=(x2+1)/(x2-1)
b) f(x)=(x-2)/√(x2+1)
c) f(x)=e1/x

3. Odrediti kosu asimptotu sledećih funkcija:
a) f(x)=√(x2+1)
b) f(x)=(1-x3)/x2