Leva i desna granična vrednost; Neprekidnost (Funkcije)

Apstrakt

Definicija leve i desne granične vrednosti funkcije u tački. Neprekidnost funkcije u tački. Određivanje leve i desne granične vrednosti funkcije u tački. Ispitivanje neprekidnosti funkcija u tački.

Primeri:

1. Odrediti levu i desnu graničnu vrednost u tački xo za funkciju f(x)=|x|/x.

2. Ispitati neprekidnost funkcije f(x)=arctg x2/(x2-1).