Neke važnije granične vrednosti (II deo) (Funkcije)

Apstrakt

Neke važnije granične vrednosti. Određivanje graničnih vrednosti funkcija pomoću poznatih graničnih vrednosti (limx-›0 ln(1+x)/x =1, limx-›∞ (1+1/x)x=e, lim x-›0 (ex-1)/x =1, limx-›0 sinx/x =1)

Primeri:

1. Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→∞((3x-4)/(3x+2))x/2
b) limx→∞(1+x2)ctg2x
c) limx→∞(ln(1+kx)/x)
d) limx→∞(ln(a+x)-lna)/x
e) limx→∞(ex2-cosx)/x2
f) limx→∞(eax-ebx)/x