Neke važnije granične vrednosti (I deo) (Funkcije)

Apstrakt

Neke važnije granične vrednosti. Određivanje graničnih vrednosti funkcija pomoću poznatih graničnih vrednosti (limx-›0 sinx/x =1, limx-›∞(1+1/x)x=e)

Primeri:

1. Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→∞(sin3x/x)
b) limx→∞(sin5x/sin3x)
c) limx→∞((1/sinx)-ctgx)

2. Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→∞((cos9x-cos3x)/x2)
b) limx→∞(sin(x-2)/x3-8)
c) limx→∞(2arcsinx/3x)

3. Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→∞(1+1/x)-x
b) limx→∞(1+5x)2/3x
c) limx→∞(1+1/3x)2x

4. Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→∞(1+1/x2)1/x
b) limx→∞((2x+3)/(2x-1))x