Granične vrednosti funkcija koje se javljaju kao neodređeni izrazi (II deo) (Funkcije)

Apstrakt

Određivanje graničnih vrednosti izraza oblika ∞/∞ i ∞ - ∞.

Primeri:

1.Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→∞(x3+x)/(x4-3x2+1)
b) limx→∞((x2-2x2)/(x2-1)-x/1)
c) limx→∞(√(x+1)+√x)/(3√(x3+x)-x)
d) limx→∞(√(x2+1)+3√(x2+1))/(4√(x4+1)+5√(x4+1))

2.Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→∞(√(x+1)-√x)
b) limx→∞(x√(x2+1)-x)