Granične vrednosti funkcija koje se javljaju kao neodređeni izrazi (I deo) (Funkcije)

Apstrakt

Određivanje graničnih vrednosti izraza oblika 0/0.

Primeri:

1.Odrediti sledeće granične vrednosti:
a) limx→1(x2-4x+3)/(x2+x-2)
b) limx→1(x3+2x2-2x-1)/(x2+2x-3)
c) limx→1(x-1)/(√x-1)
d) limx→2(√x-√2)/(x2-2x)
e) limx→-2(x+2)/(3√x+3√2)