Pravila i uslovi korišćenja portala Predavanja

Portal www.predavanja.com (u daljem delu teksta Predavanja) je vlasništvo preduzetnika Saše Vešića PR Ostala izdavačka delatnost S-Info Metlić (Pib: 112903035, Matični broj: 66431509). Prijavom na sajt www.predavanja.com postajete redovan korisnik ovog portala, dok uz mesečnu ili godišnju pretplatu dobijate status privilegovanog korisnika. Redovan korisnik ima na raspolaganju oko 300 besplatnih video predavanja iz svih predmeta. Besplatna predavanja su pojačano obeležena (boldovana), radi lakšeg pronalaženja. Nakon izvršene pretplate redovan korisnik postaje privilegovan korisnik i na raspolaganju mu je kompletan sadržaj portala (oko 1000 video lekcija) u toku trajanja pretplate. Za to vreme, svaki video, nezavisno od predmeta, privilegovan korisnik može pustiti neograničen broj puta sa neograničenog broja uređaja. Po isteku pretplate, privilegovan korisnik se vraća u status redovnog korisnika, tj. ponovo ima na raspolaganju besplatna video predavanja.
Za vreme korišćenja portala Predavanja, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći zakoni Republike Srbije, nezavisno da li ste redovan ili privilegovan korisnik. Predavanja zadržavaju pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. O važnim promenama i dopunama uslova korišćenja portal će obavestiti korisnike objavom na portalu i/ili slanjem e-maila. Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i promenu određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Pravilima i uslovima korišćenja, kako bi bili informisani o eventualnim promenama. U slučaju da dođe do promene pravila i uslova korišćenja, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Pravila i uslove korišćenja u izmenjenom obliku. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetne internet stranice od strane korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.
Nakon što se registrujete, željenu pretplatu, mesečnu ili godišnju, možete izvršiti tako što ćete na samom sajtu platiti karticom (MasterCard, Visa, Maestro) ili putem opšte uplatnice (korisnici iz inostranstva uplate mogu vršiti na devizni račun).
Ukoliko se pretplaćujete putem platnih kartica, bićete u mogućnosti da koristite sadržaj portal nakon što dobijete potvrdu o uspešnosti transakcije. Prihvataju se i kreditne i debitne kartice. Za kartice, koje su u programu "verified by Visa" ili "secure code“ u slučaju Mastercard i Maestro kartica, potrebna je dodatna verifikacija od strane banke izdavaoca kartice. O samoj verifikaciji i šta ona podrazumeva potrebno je da se korisnik dodatno raspita kod banke, koja mu je izdala karticu. Nakon što potvrdite željenu pretplatu bićete preusmereni na sajt procesora platnih kartica ChipCard a.d. Beograd. Na sajtu procesora vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa potvrdom da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da je plaćanje neuspešno, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje.
Drugi način pretplate je putem uplatnice, koju možete odštampati ili popuniti na isti način i uplatiti u pošti ili banci. Poziv na broj je u ovom slučaju obavezan, jer on omogućava da povežemo vašu uplatu sa vašim korisničkim nalogom. Vaša pretplata će biti aktivna po realizaciji uplatnice.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao i trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu, koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Reklamacije, radi pouzdanije identifikacije, moraju biti poslate sa e-mail adrese pomoću koje ste se registrovali i možete ih uputiti na predavanja.rs@gmail.com. Korisnik ima pravo na bezuslovnu reklamaciju u roku od 24 časa od trenutka aktiviranja pretplate iz bilo kog razloga. Nakon tog perioda, pretplatnik ima pravo na reklamaciju po drugom osnovu.
Za svaku uvaženu reklamaciju ishodi su da novac ili deo novca bude vraćen ili da se rok za pretplatu produži shodno tome koliko je korisnik oštećen. Ukoliko se korisnik odluči za povraćaj novca, isti će biti vraćen na račun uplatioca ukoliko je plaćanje izvršeno platnom karticom. Povraćaj sredstava vrši se isključivo preko VISA, EC/MC и Maestro metoda plaćanja tj. na zahtev pružaoca usluge banka će obaviti povraćaj na račun korisnika kartice. Ako je plaćanje izvršeno uplatnicom, proces povraćaja će biti dogovoren sa korisnikom pisanim putem.
Ukoliko primeti nedostupnost sadržaja portala, problem sa protokom ili neke druge tehničke probleme, korisnik nas može kontaktirati putem tel. 066/50-12-090. Napomena: reklamacija ne može biti prihvaćena ukoliko je protok mali na strani korisnika, tj. ukoliko njegove download mogućnosti nisu dovoljne. Neophodni softverski i hardverski uslovi su dati u delu "Softverski i hardverski uslovi".
U ime portala www.predavanja.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo osnovne podatke korisnika neophodne za poslovanje i informisanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u okviru zakona Republike Srbije. Svi podaci korisnika se strogo čuvaju i koriste se samo u svrhu funkcionisanja sajta. Dostupni su samo zaposlenima, kojima su neophodni za pružanje kvalitetne usluge.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Upotrebu i zaštitu podataka kako biste razumeli na koji način koristimo poverene nam informacije.
Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo?
 • E-mail adresa i lozinka - neophodne za registraciju, takođe nam služe da vas prepoznamo kao korisnika. Pored prijave na sajt Vašu e-mail adresu ćemo koristiti za obaveštenja o aktivnostima vezanim za Vaš nalog. Na e-mail adresu mogu Vam stići potvrda o registraciji, link za promenu lozinke (ukoliko to zatražite), potvrda i račun po izvršenoj pretplati, kao i određene informacije (ukoliko iste zatražite).
 • Ime, prezime, adresa i broj telefona - Ukoliko se odlučite za pretplatu putem platne kartice u obavezi ste da ostavite ove podatke što nam omogućava da vas kontaktiramo u slučaju reklamacije ili povraćaja sredstava.
 • Podatke o vašoj komunikacija sa Predavanjima – u svrhu poboljšanja saradnje.
Budući da razmena informacija putem interneta nikada ne može biti stoprocentno bezbedna Predavanja ne mogu garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja portala Predavanja, doći do tih informacija. Svi zaposleni portala Predavanja odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Podaci na portalu Predavanja su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Sadržaj portala Predavanja može se koristiti samo na određen način, predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Upotrebom podataka u druge svrhe, kao i njihovim kopiranjem, prepisivanjem i distribuiranjem bez odobrenja portala Predavanja, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama. e kontaktirati putem tel. 066/50-12-090. Napomena: reklamacija ne može biti prihvaćena ukoliko je protok mali na strani korisnika, tj. ukoliko njegove download mogućnosti nisu dovoljne. Neophodni softverski i hardverski uslovi su dati u delu "Softverski i hardverski uslovi".
Za efikasno korišćenje materijala portala Predavanja potrebni su Vam sledeći hardverski i softverski uslovi:
 • Internet veza sa minimalnim download protokom 2,5Mb/s
 • Lista podržanih pregledača(browser-a):
  • Chrome 60+
  • Firefox 55+
  • Safari 11
  • Opera 50+
  • MS Edge 15+
  • Internet Explorer 11
  • Android 5.0+
Video predavanja nisu zamena za redovno pohađanje školskih časova i aktivno učestvovanje u nastavi. Materijali objavljeni na portalu (video lekcije, apstrakti, zadaci i eksperimenti) su isključivo edukativnog karaktera i predstavljaju samo pomoć u savladavanju srednjoškolskog gradiva. Stoga Predavanja ne nude nikakve garancije za uspeh u formalnom obrazovanju i, u skladu sa važećim zakonima, Predavanja se odriču davanja garancija bilo koje vrste.
Predavanja zadržavaju pravo da bez najave menjaju sadražaj internet stranice. Zbog velike količine sadržaja dostupnih na portalu nenamerne greške i previdi su mogući, stoga Predavanja ne mogu garantovati apsolutnu tačnost svih informacija objavljenih na sajtu.
Predavanja ni u kom slučaju nisu u obavezi da, na zahtev korisnika sajta, rešavaju zadatke niti testiraju nivoe znanja iz bilo kog predmeta.
Predavanja ni u kom slučaju nisu odgovorna za bilo kakvu štetu, koja može nastati kao posledica korišćenja ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranice www.predavanja.com delimično ili u celosti.
Korisnik se obavezuje da sadržaj portala Predavanja neće zloupotrebiti i koristiti u nezakonite svrhe, nanoseći time štetu portalu Predavanja.
Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, koje kreira pri korišćenju portala Predavanja, prihvata svaku odgovornost za zloupotrebu istih i dužan je da svako neovlašćeno korišćenje prijavi portalu Predavanja.
Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.predavanja.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga, za koje nije odgovoran portal Predavanja. Iz tog razloga Predavanja ne mogu biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka, nastalu štetu ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme korišćenja portala.
Korisnik se slaže da prima povremene e-mail poruke sa promocijama i marketinškim ponudama koje se odnose na usluge i sadržaj portala Predavanja.com. Poruke mogu uključivati informacije o predstojećim događajima, promocijama, novim sadržajima i drugim relevantnim obaveštenjima. Saglasan/saglasna sam da moje lične informacije mogu biti korišćene u svrhu slanja ovih e-mail poruka, u skladu sa Upotrebom i zaštitom podataka portala Predavanja.com. Korisin imam pravo da se odjavi od primanja ovih poruka u bilo kom trenutku kontaktiranjem podrške putem e-mail.
Predavanja zadržavaju pravo da pod određenim okolnostima i bez prethodne najave, momentalno isključe nalog korisnika, kao i da zabrane pristup portalu, ukoliko narušava ili krši Pravila i uslove korišćenja ili druge sastavne norme. Korisnik je saglasan da za svaki prekid, brisanje naloga ili zabranu pristupa iz opravdanih razloga Predavanja neće odgovarati korisniku niti nekom trećem licu. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku prekine korišćenje portala i zatraži brisanje svog naloga i podataka vezanih za isti.
Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.predavanja.com smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao i sa njima se složio.