Borisav Stanković, Nečista krv Analiza - drugi deo (Lektira)

Apstrakt

Glavni motivi u romanu. Tri čvorna mesta u radnji romana. Tumačenje najbitnijih motiva. Analiza likova: Efendi-Mita: oženio lepu i siromašnu, ugled, karakter, scena sa mintanom kao najjača simbolička scena u romanu kojom je objašnjena suština pozicije propale čorbadžijske porodice. Gazda Marko – sirovost, izdanak društvenih promena i nove klase, odnos prema Sofki, strah od Sofke, animalno u Markovoj prirodi, odnos prema smrti. Analiza Sofkinog lika – uticaj predaka na njenu sudbinu, narciosoidnost, odnos prema nagonskom, odnos prema ocu, odnos prema mužu. Analiza poruka koje roman nosi.