Rabindranat Tagore Gradinar - poetika (Međuratna i ratna književnost)

Apstrakt

Indijski pesnik. Uticaj engleskih pesnika Vordsvorta i Šelija; uticaj indijske književnosti. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1913. Ljubavna poezija. Centralno mesto u poeziji zauzima žena kao tajna koja životu daje dinamiku. Kroz poeziju pokušava da otkrije svrhu sveta. Odnos prema skladu i neskladu. Potraga za harmonijom i smislom. Tagore posmatra čoveka, ne kao jedinku, nego kao sabrano iskustvo vekova.