Rabindranat Tagore Gradinar – analiza pesme br. 1 (Međuratna i ratna književnost)

Apstrakt

Analiza pesme iz zbirke Gradinar pod rednim brojem jedan. Dijaloški oblik pesme. Razgovor između sluge i kraljice. Sluga želi da postane gradinar kraljičinog vrta. Igra doslovnog i nedoslovnog značenja. Unutrašnji svetovi sluge i kraljice su u početku međusobno udaljeni, da bi se do kraja pesme približili. Univerzalni putokazi i faze u ljubavi. Ljubav kao univerzalna pojava koja u sebi ima jasno određene faze. Kraljičin cvetnjak kao njena duša. Put ljubavi: racionalno povezivanje, emotivno povezivanje, duhovno povezivanje i telesno povezivanje. Dostizanje celine koja prevazilazi pojedinca.