Rabindranat Tagore Gradinar – analiza pesme br. 41 Želim da ti kažem... (Međuratna i ratna književnost)

Apstrakt

Tema je čežnja muškarca prema ženi. U osnovi čežnje nalazi se strah od otkrivanja sopstvenih osećanja. Najvećeg neprijatelja čovek ima u samom sebi. Obaveza da čovek traži pomoć od drugih i da ih uključuje u svet svoje intime. Strah koji preoblikuje ličnost lirskog subjekta i tera ga da se ponaša u potpunoj suprotnosti od onoga što zaista želi. Paradoksalna logika koju ljudi vrlo često usvajaju, naročito u ljubavnom zanosu.