Jednačina elipse (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Primeri:

1. Odrediti a,b,c i skicirati elipsu čija je jednačina 16x2+25y2=400.

2. Odrediti ekscentritet i jednačine direktrisa elipse 9x2+25y2=225.