Jednačina elipse (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Definicija elipse. Žiže elipse (fokusi elipse). Velika i mala osa elipse. Temena elipse. Skiciranje elipse u koordinatnom sistemu. Jednačina elipse. Ekscentritet elipse (e<1). Direktrise elipse. Osobina elipse (r/d=e)

Primeri:

1. Odrediti a,b,c i skicirati elipsu čija je jednačina 16x2+25y2=400.

2. Odrediti ekscentritet i jednačine direktrisa elipse 9x2+25y2=225.