Kružnica - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Određivanje jednačina normala kružnice. Određivanje jednačine tetive koja je određena dodirnim tačkama tangenti iz date tačke na kružnicu. Jednačina kruga opisanog oko trougla koji je zadat jednačinama svojih stranica.

Primeri:

1. U zavisnosti od parametra n odrediti međusobni položaj prave y=x+n i kružnice x2+y2-12x-8y+44=0.

2. Odrediti jednačine normale kružnice x2+y2+4x-17=0 u tački M(2,5).

3. Date su jednačine stranica trougla 7x+y-25=0, x-2y+5=0, x+3y+5=0. Naći jednačinu kruga opisanog oko tog trougla.

4. Iz tačke P(2,-3) konstruisane su tangente kruga (x-1)2+(y+5)2=4. Naći jednačinu tetive koja sadrži dodirne tačke.