Kružnica - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Primeri:

1. U zavisnosti od parametra n odrediti međusobni položaj prave y=x+n i kružnice x2+y2-12x-8y+44=0.

2. Odrediti jednačine normale kružnice x2+y2+4x-17=0 u tački M(2,5).

3. Date su jednačine stranica trougla 7x+y-25=0, x-2y+5=0, x+3y+5=0. Naći jednačinu kruga opisanog oko tog trougla.

4. Iz tačke P(2,-3) konstruisane su tangente kruga (x-1)2+(y+5)2=4. Naći jednačinu tetive koja sadrži dodirne tačke.