Dve kružne linije (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Uzajamni položaj dve kružne linije. Ugao između kružnica. Ortogonalne kružnice. Određivanje zajedničkih tangenti dve kružne linije.

Primeri:

1. Ispitati uzajamni položaj kružnica k1:x2+y2-2x-6y+6=0 i k2:x2+y2-10x-8y+40=0.

2. Naći jednačinu kružne linije koja ima centar na y-osi, prolazi kroz tačku (-2,-3) i seče kružnu liniju (x+7)2+(y-4)2=10 pod pravim uglom.

3. Naći jednačine zajedničkih tangenti kružnica x2+(y+1)2=5 i x2+(y-4)2=20.