Prava i kružna linija - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Određivanje presečnih tačaka prave i kružnice. Određivanje ugla pod kojim se seku prava i kružnica. Određivanje jednačina tangenti kružnice.

Primeri:

1. Odrediti jednačinu kružne linije poluprečnika 2√5 koja dodiruje prave x-2y=0 i x+2y=0.

2. Odrediti jednačine tangenti iz tačke (1,3) na kružnicu x2+y2=5.

3. Odrediti ugao pod kojim se seku prava 3x-y=1 i kružnica x2+y2+4x-6y-7=0.

4. Data je kružnica k:x2+y2-10x-12y+36=0. Naći tangentu koje su paralelna pravoj l:4x-3y+10=0.