Prava i kružna linija (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Uzajamni položaj prave i kružne linije. Tangenta kružnice. Uslov dodira prave i kružnice. Jednačina tangente kružne linije u tački dodira.

Primeri:

1. Odrediti broj l tako da je:
a) prava y=lx+n tangenta kružne linije x2+y2=20
b) prava 3x-4y+l=0 tangenta kružne linije x2+y2-10y=0

2. Naći jednačinu tangente kružnice k:(x-2)2+(y+1)2=9 u tački M(2,2).