Grafik linearne funkcije, pojam i osobine (Linearne jednačine, nejednačine i sistemi)

Apstrakt

Pojam linearne funkcije i njene osobine (oblast definisanosti, nula funkcije, znak funkcije i monotonost). Crtanje grafika linearne funkcije i ispitivanje njegovih osobina. Rastuća i opadajuća linearna funkcija. Koeficijent pravca kod linearne funkcije. Odsečak na y-osi kod linearne funkcije. Uslov da grafici linearnih funkcija budu paralelni. Uslov da se grafici linearnih funkcija seku na y-osi.

Primeri:

1. Nacrtati grafike sledećih linearnih funkcija a) y=3x-4 b) y=-1/3x+1.

2. Nacrtati u istom koordinatnom sistemu grafike lineranih funkcija y=3x-2 i y=-2x-2.