Sistem dve nejednačine sa jednom nepoznatom (Linearne jednačine, nejednačine i sistemi)

Apstrakt

Pojam sistema linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom i njenog rešenja. Rešavanje nejednačina oblika A(x)*B(x)<0, A(x)*B(x)>0 i A(x)/B(x)<0, A(x)/B(x)>0.

Rešiti nejednačine:

1. 2(3x-1) < 3(4x+1)+16 ∧ 4(2+x) < 3x+8

2. (x+1)(x-2) < 0

3. a)(2x-1)/(x+2)(3-x) ≥ 0
b) 1 ≤ ( 2-x)/(x+1) ≤ 2

4. U jednačini (a-2x)/a-(2-ax)/2=a-2, a∈R odredi a tako da rešenje bude veće od -2.