Linearna nejednačina sa jednom nepoznatom (Linearne jednačine, nejednačine i sistemi)

Apstrakt

Pojam linearne nejednačine sa jednom nepoznatom. Rešenje linearne nejednačine. Rešavanje nejednačina, koje se svode na linearne nejednačine. Bezuslovna nejednakost. Ekvivalentne nejednačine. Nejednačine sa apsolutnim vrednostima.

Rešiti linearne nejednačine:

1. (x-1)2+7 > (x+4)2

2. 10(x-1)-(3-x)/2 ≤ 5(x+2)-(4-x)/5-x

3. |x+2|-|x-1| < x-3/2.