Sabiranje i oduzimanje algebarskih razlomaka (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Sabiranje algebarskih razlomaka. Oduzimanje algebarskih razlomaka. Uslovi pri sabiranju i oduzimanju algebarskih razlomaka.

Primer:

1. Uprostiti izraz sabiranjem i oduzimanjem algebarskih razlomaka.