Množenje i deljenje algebarskih razlomaka (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Množenje algebarskih razlomaka. Deljenje algebarskih razlomaka. Uslovi pri množenju i deljenju algebarskih razlomaka.

Zadaci:

1. Pomnožiti algebarske razlomke.

2. Uprostiti izraz množenjem i deljenjem algebarskih razlomaka.