Operacije sa algebarskim razlomcima - vežbanje I deo (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Izrazi sa sabiranjem, oduzimanjem, množenjem i deljenjem algebarskih razlomaka. Uslovi definisanosti algebarskih razlomaka.