Operacije sa algebarskim razlomcima - vežbanje drugi deo (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Izrazi sa sabiranjem, oduzimanjem, množenjem i deljenjem algebarskih razlomaka. Uslovi definisanosti algebarskih razlomaka.

Zadaci

1. Sredi izraz (((x+y)2-4xy)/(xy-x2))2/((x2y2-y4)/x4)

2. Uprostiti izraz (x|x-3|+x2-9)/(2x)

3. Odredi konstante A i B tako da bude ((16-2x)/(x2-4x-5))=(A/(x-5))+(B/(x+1))