Racionalni algebarski izrazi - pojam i osobine (definisanost, proširivanje i skraćivanje) (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Racionalni algebarski izrazi. Definisanost racionalnih algebarskih izraza. Sređivanje racionalnih algebarskih izraza. Proširivanje i skraćivanje racionalnih algebarskih izraza. Algebarski razlomci.

Primer:

1. Skratiti razlomke i zapisati uslove pod kojim su definisani.