NZD i NZS polinoma (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Racionalni algebarski izrazi. Definisanost racionalnih algebarskih izraza. Sređivanje racionalnih algebarskih izraza. Proširivanje i skraćivanje racionalnih algebarskih izraza. Algebarski razlomci.