Rastavljanje polinoma na činioce kombinacijom raznih metoda (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Rastavljanje polinoma na činioce izvlačenjem zajedničkog činioca i grupisanjem članova polinoma. Kombinacija više metoda za rastavljanje polinoma na činioce.