Rastavljanje polinoma na činioce pomoću formula - II deo (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Kvadrat binoma u rastavljanju polinoma na činioce. Kub binoma u rastavljanju polinoma na činioce. Rastavljanje kvadratnog trinoma, koji nije kvadrat binoma.

Zadaci:

1. Koristeći formule za kvadrat i kub binoma rastaviti na činioce sledeće polinome: A2+-2AB+B2=(A+-B)2
A3+-3A2B+3AB2+-B3=(A+-B)3

2. Rastaviti na činioce kvadratne trinome, koji nisu kvadrati binoma.