Rastavljanje polinoma na činioce pomoću formula - prvi deo (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Razlika kvadrata u rastavljanju polinoma na činioce. Zbir i razlika kubova u rastavljanju polinoma na činioce.

Zadaci

1. Primenom formule za razliku kvadrata rastaviti polinome na činioce A2-B2=(A-B)(A+B)

2. Koristeći formule za zbir i razliku kubova rastaviti polinome na činioce A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2)
A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2)