Normalan oblik jednačine prave (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Definicija jednačine prave u normalnom obliku. Prevođenje jednačine prave iz opšteg oblika u normalni oblik. Određivanje udaljenosti prave od koordinatnog početka (parametar p u normalnom obliku jednačine prave).

Primeri:

1. Jednačinu prave 4x-3y+5=0 svesti na normalan oblik.

2. Odrediti m tako da je prava y=mx+5 udaljena od koordinatnog početka za d=√5.

3. Odrediti jednačinu prave koja sadrži tačku A(4,-8) i udaljena je od koordinatnog početka za d=4.