Rastojanje između tačke i prave (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Rastojanje između paralelnih pravih. Formula za izračunavanje rastojanja između tačke i prave.

Primeri:

1. Naći rastojanje između pravih l1:3x-4y=0, l2:6x-8y+5=0.

2. Naći rastojanje tačke A(1,4) od prave p:y=-4/3x+3/2.

3. Naći tačku na pravoj x-3y+13=0 čije rastojanje od prave x+2y+3=0 iznosi √5.