Prava - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Rešeni primeri sa primenom raznih oblika jednačine prave, međusobnim položajem pravih, pramenom pravih i određivanjem rastojanja između tačke i prave.

Primeri:

1. Temena trougla ABC su A(3,2), B(5,-2), C(1,0). Naći jednačine stranica težišnih linija datog trougla.

2. Naći jednačine stranica trougla ako je dato ha: x-2y-3=0, hb: x+4y-17=0, AB: x-y-2=0.

3. U pramenu pravih 2x+y+4+λ(x-2y+2)=0 odrediti pravu čije je odstojanje od tačke A(1,-1) jednako √10.

4. U jednačini prave 12x+ky-60=0 odrediti realan parametar k tako da njen odsečak između koordinatnih osa bude 13.