Posledice adicionih formula (Trigonometrija)

Apstrakt

Izvodenje formula dvostrukog ugla kao posledice adicionih formula. Izvodenje formula polovine ugla kao posledice adicionih formula. Primena formula dvostrukog i polovine ugla u rešavanju zadataka.

Primeri

1. Izračunati trigonometrijske funkcije ugla α=2Π/3

2. Izračunati trigonometrijske funkcije ugla α=Π/8

3. Izračunati tgα/2 ako je cos2α=7/32, α(-Π,-3Π/4)