Trougao - osobine i elementi (Podudarnost)

Apstrakt

Teoreme o zbiru unutrašnjih i spoljašnjih uglova u trouglu i njihove posledice. Odnos stranica i uglova u trouglu. Značajne tačke trougla (centar upisane kružnice u trougao, centar opisane kružnice oko trougla, ortocentar, težište). Položaj značajnih tačaka u različitim vrstama trougla.